Přihlásit se

Společně
tvoříme lepší zdravotnictví

Společně
víme, co se děje

Přinášíme zdravotnickým školám ověřené informace, které se týkají jejich činnosti.

Jsme v pravidelném kontaktu s budoucími zaměstnavateli našich studentů, porovnáváme zkušenosti se zástupci příbuzných oborů.

Usilujeme o to, aby byli naši absolventi připraveni na každodenní výzvy moderního zdravotnictví.

Více o asociaci
Společně 
víme, co se děje

Společně zlepšujeme vzdělávání

Zdokonalujeme profesní přípravu studentů

Zdokonalujeme profesní přípravu studentů

Propojujeme představy zaměstnavatelů s praxí absolventů

Propojujeme představy zaměstnavatelů s praxí absolventů

Usnadňujeme efektivní vzdělávání

Usnadňujeme efektivní vzdělávání

Využíváme zkušeností zahraničních partnerů

Využíváme zkušeností zahraničních partnerů

RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D.

RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D. zástupce Moravskoslezského kraje

Sdílení dobré praxe mezi členy Asociace zvyšuje kvalitu přípravy zdravotníků.

Projekt Inovace vyššího odborného vzdělávání

Projekt Inovace vyššího odborného vzdělávání