Přihlásit se

Každý z nás
přináší cenné zkušenosti

Logotyp

Společně vzděláváme lepší zdravotníky

Do škol přinášíme moderní technologie i aktuální trendy. Rychlá reakce zachraňuje životy.

Do škol přinášíme moderní technologie i aktuální trendy. Rychlá reakce zachraňuje životy.

Nasloucháme lidem z praxe. Osnovy uzpůsobujeme potřebám a výzvám moderního zdravotnictví.

Nasloucháme lidem z praxe. Osnovy uzpůsobujeme potřebám a výzvám moderního zdravotnictví.

Společně analyzujeme úspěchy i nedostatky. Naším společným cílem je kvalitnější zdravotnictví.

Společně analyzujeme úspěchy i nedostatky. Naším společným cílem je kvalitnější zdravotnictví.

Podporujeme mezinárodní spolupráci. Erasmus pro studenty, mezinárodní konzultace pro vedení škol.

Podporujeme mezinárodní spolupráci. Erasmus pro studenty, mezinárodní konzultace pro vedení škol.

Společně
inovujeme vzdělávání

Od roku 1993 tvoříme klíčovou platformu pro vzájemnou spolupráci a sdílení zkušeností ředitelů českých zdravotnických škol.

Pravidelně vyhodnocujeme potřeby a vývoj zdravotnických oborů a hledáme cesty k jejich implementaci do vzdělávání studentů.

Usilujeme o to připravenost našich absolventů na výzvy každodenní praxe v moderním zdravotnictví.

Společně
inovujeme vzdělávání
RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D.

RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D. zástupce Moravskoslezského kraje

Sdílení dobré praxe mezi členy Asociace zvyšuje kvalitu přípravy zdravotníků.

Projekt Inovace vyššího odborného vzdělávání

Projekt Inovace vyššího odborného vzdělávání