Přihlásit se

Odborná konference v Brně

Uncategorized @cs
Odborná konference v Brně

Ve dnech 6. a 7. listopadu 2023 se konala v Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) v Brně celorepubliková konference členských zdravotnických škol s mezinárodní účastí. Česká asociace dlouhodobě úzce spolupracuje s Asociací středních zdravotnických škol Slovenské republiky, kterou reprezentoval na konferenci její prezident a současně ředitel SZŠ Lučenec Miroslav Sekula se svou manželkou.

V pondělí dopoledne poctil účastníky konference svou návštěvou ministr školství ČR Mikuláš Bek, který ve svém více než půlhodinovém příspěvku vysvětlil ředitelům škol své postoje k palčivým tématům současného školství. Ministr hovořil o připravovaných změnách financování regionálního školství a návrhu rozpočtu kapitoly školství na rok 2024.  Vysvětloval důvody pro snížení tzv. PHmax, zmínil také plánované snížení počtu pedagogických a nepedagogických pracovníků ve školách, kterých je údajně ve školách a školských zařízeních nadbytek. V závěru došla řeč také na profesní maturitu a přiznání titulu profesní bakalář na vyšších odborných školách. Pan ministr poté v diskuzi reagoval na dotazy ředitelů škol.

Odborná konference měla v pondělí maximálně nabitý program – odborné přednášky se střídaly s prezentacemi pozvaných hostů od dopolední půl jedenácté až do páté hodiny odpolední, kdy na program plynule navázalo jednání valné hromady asociace. Ministerstvo zdravotnictví reprezentovala Hlavní sestra ČR, Alice Strnadová, MŠMT pak zastoupil ředitel odboru středního a vyššího odborného vzdělávání Petr Bannert, ředitel společnosti Cermat Ing. M. Krejčí a Ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.

Ve večerních hodinách se účastníci konference tradičně sešli k neformálnímu posezení, doplněnému rautem a kulturním programem ve vlastní režii (kytara + housle).

Celé úterní dopoledne bylo věnováno návštěvě simulačního centra Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, které je nejmodernějším centrem svého druhu ve střední Evropě. Samotné exkurzi do „centra“ předcházela prezentace společnosti AV Média. Zájemci z řad ředitelů rozdělení do dvou skupin navštívili simulační operační sály, jednotky intenzivní péče a laboratoře vybavené „high-tech“ zdravotnickým vybavením a simulátory.

Věřím, že i letošní odborná konference byla pro reprezentanty zdravotnických škol přínosem.

 

 

Karel Štix, předseda asociace