Přihlásit se

Představení PRIGO

Uncategorized @cs
Představení PRIGO

V tomto příspěvku se představuje Vyšší odborná škola škola Prigo Ostrava. V galerii naleznete fotky ze školních akcí konaných v průběhu tohoto roku.

Slavnostní zakončení vzdělání absolutoriem oboru Diplomovaná všeobecná/dětská sestra v červnu 2023

Adapťák Prigo tmel– společná akce PRIGO škol, která se koná každý rok začátkem školního roku, na této akci se mezi sebou potkávají noví studenti všech škol skupiny PRIGO a seznamují se

Gerontologické dny– účast studentů oboru Diplomovaná všeobecná sestra na kongresu Gerontologické dny Ostrava 2023

Halloween pro děti v nemocnici– v rámci tohoto svátku a současně v rámci předmětu Anglický jazyk, navštívily studentky 3. ročníku oboru Dipl. dětská sestra, hospitalizované děti na dětském oddělení Nemocnice Frýdek-Místek, zatancovaly dětem a vymalovávaly s dětmi obrázky na dané téma

Charitativní PRIGOběh– charitativní akce skupiny škol PRIGO, letos běh pro Tanzanii, kterého se účastní studenti všech našich škol, vybrala se úctyhodná částka, běháme pro dobrou věc…🫶

Mikuláš v nemocnici– každoročně uskutečňujeme Mikulášskou nadílku, o kterou se starají vždy studenti 1.ročníků Diplomovaná dětská/všeobecná sestra, navštěvujeme děti na dětských odděleních v nemocnicích a také seniory, abychom ji zpříjemnili hospitalizaci

Na veletrhu KAM-PAK 2023– studenti 3. ročníku se letos zúčastnili veletrhu práce ve zdravotnictví pod názvem KAM-PAK, který se konal na Lf OSU, shlédli tam mnoho nabídek práce ve zdravotnictví

Papučový den– den, kdy si lidé v Česku berou papuče všude s sebou. Den, který má smysl, protože předává poselství. Papučový den je součástí kampaně „DOMA. Týden pro mobilní hospice“. Akce, která podporuje mobilní hospicovou péči v české republice. A naši studenti ji rádi každoročně podpoří