Přihlásit se

Regionální kolo Psychologické olympiády ve Svitavách

Asociace
Regionální kolo Psychologické olympiády ve Svitavách

Stalo se již tradicí, že každý školní rok probíhá na středních zdravotnických školách v ČR soutěž s názvem „Psychologická olympiáda“. Žákům je zadáno jednotné téma s psychologickou problematikou, které zpracují ve formě prezentace. Letošní téma znělo „Jak jsem překonal/a sám/a sebe“.

Nejlepší žáci z každé školy postupují do regionálního kola. Regionální kolo pro Pardubický a Královéhradecký kraj uspořádala 28. března 2023 SZŠ Svitavy. Zúčastnilo se 11 žáků ze šesti zdravotnických škol (VOŠZ A SZŠ Hradec Králové, SŠZS Chrudim, SZŠ Pardubice, SZŠ Svitavy, VOŠZ a SZŠ Trutnov, VOŠ a SŠZS Ústí nad Orlicí).

U jednotlivých prací se hodnotil obsah a kreativita, dále osobní prezentace soutěžícího. Téma bylo tentokrát hodně osobní, studenti prezentovali většinou vlastní příběh, zvládnutí překážky nebo životní výzvy, posílení osobnosti, odhodlání na sobě pracovat. Pro porotu nebylo snadné vybrat ze zajímavých příběhů ten nejlepší, protože všichni soutěžící předvedli výborný výkon a jejich práce byly na vysoké úrovni.

Celkové pořadí: 1. místo – Dominika Olivová (SŠZS Chrudim), 2. místo – Markéta Korečková (SZŠ Pardubice), 3. místo – Valérie Drenková (SZŠ Pardubice).

Vítězka se zúčastní celostátního kola Psychologické olympiády, které proběhne 18. – 19. dubna 2023 v Liberci.